Трън > Природа > Екология > Глоба от 3 до 10 хиляди лв за замърсени речни корита и дерета

Глоба от 3 до 10 хиляди лв за замърсени речни корита и дерета

Министърът на околната среда и водите в оставка Юлиян Попов издаде заповед, която задължава регионалните инспекции по околната среда и водите (РИОСВ) да направят предписания до всички общини на контролираната от тях територия в срок до 29 март да бъде извършен оглед на речните легла и водосборните дерета, съобщиха от Министерството на околната среда и водите (МОСВ).

При установени замърсявания трябва да бъдат предприети действия за премахването им и за последващо поддържане чистотата на речните легла и прилежащите им територии.  

След изтичане на определения срок, от началото на април РИОСВ ще започнат проверки за установяване на резултатите от приложените мерки. В случай на констатирано неизпълнение, ще бъдат предприети административно-наказателни мерки спрямо градоначалниците.

Съгласно Закона за управление на отпадъците, кметовете на общини отговарят за предотвратяване изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места, както и за организиране на тяхното почистване. Административната санкция при неизпълнение на тези задължения  е глоба на кметовете в размер от 3 000 до 10 000 лв.

Рубрика:
Споделете
0 0 гласа
Рейтинг на статията
Абонирай се
Извести ме за
guest
0 Коментари
Забележки по текста
Виж всички коментари
Превод »