Трън > Общество > Народовластие > Покана за заседание на Общински съвет Трън

Покана за заседание на Общински съвет Трън

Председателят на Общински съвет гр. Трън свиква редовно заседание на 28.03.2024г. (четвъртък) от 14:00 ч. в заседателната  зала на  Община Трън при следния дневен ред:

 1. Одобряване на бюджетната прогноза на Община Трън за периода 2025 – 2027 година. 
 2. Приемане на годишен финансов отчет и отчет за изразходваните финансови средства на НЧ “Гюрга Пинджурова 1895“ – гр. Трън за 2023.
 3. Провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВИК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД-Перник.
 4. Наименуване на улица в гр. Трън.
 5. Одобряване на проект за частично изменение в обхвата на терен за озеленяване и УПИ II- 25, кв.14 от ПУП на с. Бохова, общ. Трън.
 6. Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Трън за 2024 год.
 7. Приемане на решение за предоставяне под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, 2МС находяща се в УПИ ІІІ, кв.17 по рег. план на с. Зелениград, община Трън.
 8. Приемане на решение за предоставяне под наем на терен, находящ се в гр. Трън, за поставяне на преместваем обект – търговски павилион.
 9. Питания.

Преди това, на 26.03.2024 г (вторник) от 14:30 часа се свиква и заседание на следните постоянни комисии:

 1. Комисия по бюджет, финанси, икономика, инвестиционна политика, нормативна уредба и електронно управление;
 2. Комисия по устройство на територията, пътна и селищна мрежа, транспорт, благоустрояване, комунални дейности, обществен ред и бедствия и аварии;
 3. Комисия по образование, култура, културно-историческо наследство, децата, младежта, спорта и туризма.

Всеки желаещ може да присъства на заседанието, да отправи питане и да изкаже мнение или да отправи предложение. Бъдете активни!

На сайта на Община Трън можете да се запознаете с докладните записки по изброените точки. Очаквайте и излъчване на живо през Фейсбук страницата на Вестник Трън.

Източник:
Споделете
0 0 гласа
Рейтинг на статията
Абонирай се
Извести ме за
guest
0 Коментари
Забележки по текста
Виж всички коментари
Превод »