Трън > Общество > Закон и Право > Социалните мрежи – Затворът на разума

Социалните мрежи – Затворът на разума

На 19.03.2024 г. в Районен съд – Трън съдия Петър Симеонов, и.д. председател на Районен съд – Трън, представи пред учениците от X клас на  СУ „Гео Милев“ – гр. Трън четвърта, пета и шеста тема, които бяха обединени в една лекция, съгласно утвърден график по Образователна програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“.

Беше разгледана темата „Що е гражданско правосъдие. Договорни отношения. Видове договори“. Тя бе посветена на гражданското правосъдие. На учениците се разясниха договорните отношения и бяха разгледани основните видове договори. С петата тема: „Право на собственост и други вещни права. Защита при нарушаването им.“ се разгледа правото на собственост. На учениците бе разяснено, че вещното право урежда обществените отношения по повод собствеността и нейното придобиване, държане, владеене, ползване, както и разпореждането с нея. Бяха разяснени конституционно залегнали права и това, че правото на собственост е сложно субектно право. Правото на собственост съдържа и включва три правомощия: владение, ползване и разпореждане. Разгледани бяха видовете собственост, както и  други вещни права. Бяха посочени и средствата за защита при нарушаване на вещните права. На учениците бе представен филмът: „Затворът на Разума“, в който са посочени и анализирани проблеми относно ползване на социални мрежи от деца и възрастни.

Пълен текст: Прочетете
Автор: РС Трън

Рубрика:
Споделете
0 0 гласа
Рейтинг на статията
Абонирай се
Извести ме за
guest
0 Коментари
Забележки по текста
Виж всички коментари
Превод »