Трън > Икономика > Заетост > Изисквания за длъжността “Работник озеленяване”

Изисквания за длъжността “Работник озеленяване”

Откриваме на сайта на Общината обявление за отваряне на работни места за озеленители. Всеки, който счита, че това е неговата работа, може да подаде документи.

Предоставяме ви текста на обявлението:

За длъжността „Работник озеленяване“ в дейност „Озеленяване“, Звено „БКС“

І. Минимални изисквания за заемане на длъжността :

1. Изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Област на дейност: Озеленяване;

1.2. Цел на длъжността: Поддържане и развиване на зелената система на общината, посредством работа с техниката, свързана с озеленяването /резачка, храсторез, моторна косачка и др./.

1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование: основно;

1.4. Професионална област на специалността, по която е придобито образованието – общообразователна;

1.5. Години професионален опит: не се изисква;

1.6. Допълнителни изисквания:

– задължителна регистрация като безработно лице в „Бюро по труда“ гр. Трън;

– физическа издръжливост за работа на открито;

– за предимство ще се счита завършен квалификационен курс за озеленител.

2. Длъжността се заема по трудово правоотношение.

3. Минимален размер на основната заплата: 933лв.

II. Необходимите документи за кандидатстване:

— Насочващо писмо от Бюро по труда гр.Трън;

— Заявление за участие (свободна форма);

— Автобиография;

— Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;

— Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.

ІІІ. Място за подаване на документите:

Кандидатите представят документите за кандидатстване лично в Центъра за административно обслужване на Община Трън, гр. Трън, пл. „Владо Тричков” № 1, всеки работен ден от 8.00 до 17.00 часа.

IV. Срок за подаване на документите: 8 май ( сряда) 2024год.

При подаването на документите, на всички кандидати да се предостави копие от длъжностната характеристика за длъжността Работник озеленяване.

V. Етапи:

1. Допускане по документи;

2. Събеседване с допуснатите кандидати.

След подбора по документи, допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избраните кандидати ще бъде сключен срочен трудов договор с продължителност 6 месеца, на основание чл. 68, ал.1, т.1 от Кодекса на труда, за сезонна работа, със срок на изпитване 1 месец.

За допълнителна информация – тел. 0886266056 Ст. Алексиева – Секретар на Община Трън.

Източник:
Споделете
0 0 гласа
Рейтинг на статията
Абонирай се
Извести ме за
guest
0 Коментари
Забележки по текста
Виж всички коментари
Превод »