Трън > Икономика > Земеделие > Двама фермери без общински земи заради дългове

Двама фермери без общински земи заради дългове

Комисия, създадена със заповед на кмета на Трън, раздаде пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд, намиращи се в 18 населени места на територията на общината. В деловодството на общинската администрация са постъпили над 30 молби за оземляване, съгласно Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, пише вестник “Съперник”.

Комисия от четирима представители на Общината, председателствана от заместник-кмета инженер Румяна Младенова, е разгледала внимателно всяка подадена молба. Всеки кандидат за земя е бил проверен дали отговаря на изискванията на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и дали е бил изряден към Общината, при ползването на предоставения му имот. Въз основа на това са удовлетворени 30 молби за оземляване на фермери от общината. На тях им е предоставена общинска земя, намираща се в 18 населени места, според исканията на фермерите.

В община Трън са постъпили 8 заявления за отказ от участие в разпределението на площите от животновъди. Комисията, съобразявайки притежаваните или ползвани на правно основание ливади, мери и пасища, броя и вида на регистрираните пасищни животни, приравнени към 1 животинска единица, съгласно Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и нормативно допустимите размери на площите, полагащи се на 1 животинска единица, съгласно закона, е разпределила ливади, мери и пасища от общинския поземлен фонд.

Подадените заявления за отказ не са били разглеждани от комисията и не са включени в разпределението на площите. Не са разгледани заявленията на още двама фермери, поради неизплатени задължения към Община Трън. На това основание комисията не е включила тези животновъди в разпределението на площите.

От общинската администрация поясниха, че протоколът на комисията по разпределението на земите от общинския поземлен фонд може да се обжалва по отношение на площта на разпределените имоти в 14-дневен срок от обявяването му.

Пълен текст: Прочетете
Автор: Редактор

Рубрика:
Източник:
Споделете
0 0 гласа
Рейтинг на статията
Абонирай се
Извести ме за
guest
0 Коментари
Забележки по текста
Виж всички коментари
Превод »