Популярна

  Община Трън

  Община Трън се намира в северозападната част на област Перник, в Югозападна България на границата с Република Сърбия. Вътрешните и граници са с общините Трекляно (Кюстендилска област), Брезник и Земен (Пернишка област), Драгоман (Софийска област). Обхваща котловините по поречието на р. Ерма – живописното Знеполе и планините от другата част, наречена Краище. На територията на общината има граничен контролно-пропускателен пункт в с. Стрезимировци.

  Град Трън е административен център на общината и е единствения град на територията й. Намира на 48 км от областния център гр. Перник и на 72 км от столицата – гр.София. В състава на общината, освен град Трън, се включват и 51 села.

  В административните граници на община Трън попадат: гр.Трън, с.Неделково, с.Лялинци, с.Парамун, с.Мракетинци, с. Филиповци, с.Бутроинци, с.Велиново, с.Милкьовци, с.Ерул, с.Глоговица с.Проданча, с.Врабча, с.Банкя, с.Ломница, с.Богоина, с.Ездимирци, с.Туроковци, с.Бераинци, с.Забел, с. Ярловци, с.Лешниковци, с.Зелениград, с.Милославци, с.Главановци, с.Цегриловци, с.Рани луг, с.Насалевци, с.Слишовци, с.Джинчовци, с.Стрезимировци, с.Бохова, с.Реяновци, с.Бусинци, с.Радово, с.Студен Извор, с.Вукан, с.Кожинци, с.Мрамор, с.Горочевци, с.Видрар, с. Лева река, с.Декьовци, с.Пенкьовци, с.Долна Мелна, с.Горна Мелна, с. Шипковица, с.Къшле, с.Дълга лука, с.Стайчовци, с.Еловица, с.Костуринци. Повечето от селата са пръснати по долината на р.Ерма и нейните притоци, които заедно с Треклянската и Пенкьовската река прекосяват територията на общината.

  Община Трън е разположена върху територия от 573 417,449 дка., която представлява 24,03% от територията на областта и обхваща общинския център – гр. Трън, 2 кметства – Туроковци и Филиповци и 13 представителства с кметски наместници, обхващащи останалите 49 населени места. Гъстота на населението е 7,1 души на кв. км.

  От общата площ на общината 214 283,188 дка са земеделски територии, 330 220,79 дка са горски територии, 22 826,686 дка са населени и други урбанизирани територии, 4167,873 дка са водни площи, 1 800,368 дка са територии за транспорт и инфраструктура. Виден е превесът на замеделските и горски територии.

  Сред най-високите планински върхове са „Кървави камък” – 1 737 м., връх „Руй” – 1 706 м., като по тях върви и граничната линия с Република Сърбия.

  Град Трън се намира в котловина. Разположен е на двата бряга на река Ерма, в най-източната част на високопланинската котловина Знеполе на 803 м. н. в. Заобиколен е от хълмовете Китка, Гърков камък, Чарчалат, Мурговица.

  Към настоящия момент Община Трън се определя като изостанал граничен и планински регион, но с естествени предпоставки за развитие на туризма. Разположена е сред уникално красива и чиста природна среда, с множество културно-исторически и религиозни паметници, природни богатства, които тепърва ще бъдат разработвани в интерес на икономическото процъфтяване на общината. Има дадености и предпоставки да се превърне в привлекателна туристическа дестинация, което да привлече инвеститорски интерес и да създаде заетост на местните хора.

  Раздел
  Вписване
  Регистър
  Организация
  Обект/Предмет
  Администрация, Общини, Региони
  Профил
  Народовластие, Местна власт, Регионално делене
  Автор/Основател
  Трънчани
  Особености
  Красива природа, Способни хора, Западаща икономика, Демографска криза
  Производител/Издател
  Княжество България
  Година
  1878
  Размер/Формат
  573.46 km²
  Обем/Състав
  4 605 души, 52 селища, стотици махали
  Състояние
  Обновена
  Информация
  Връзка с титуляра
  Влезте в системата, за да се свържете с автора на обявата.


  Споделете
  Превод »