Трън > Обявления > Общ. поръчки

Предстои реконструкция на водопроводната мрежа в Трън

На 17 април 2024 г. изтича крайният срок за подаване на заявления за участие в търга за избор на изпълнител по две позиции на обществената поръчка за инженеринг за ремонт и реконструкция на части от водопроводната мрежа в Трън с прогнозна стойност над 320 хиляди лева.. Обособена позиция № 1: Реконструкция и рехабилитация на водопровод и…

Повече...

Тече обществена поръчка за спортна площадка при училището

В края на февруари е обявена обществена поръчка за строеж на спортна площадка при СУ “Гео Милев”. Финансирането се осигурява по линия на Програмата за изграждане на нови и основен ремонт на съществуващи спортни площадки в държавните и общинските училища. Средствата, одобрени от Министерски съвет за бъдещото съоръжение при трънското училище са в размер на…

Повече...

Общината брои до 264 000 лева за горива

До 220 000 лева без включен ДДС или 264 000 лева с ДДС е прогнозната стойност за борсова сделка с продавач на горива за зареждане на моторни превозни средства на общинската администрация и звената на бюджетна издръжка при Община Трън, предаде репортер на Zapadno.com. За целта общинската администрация е обявила обществена поръчка. Продавачът на горива…

Повече...

Необходим ли е ремонт на ремонта?

Мартин Томов, общински съветник в ОбС Трън, се свърза с редакционния екип на Вестник Трън по повод сигнал за проблем, на който се е отзовал. Съветникът е получил телефонно обаждане за падаща мазилка на един от входовете на спортната зала. На място г-н Томов е установил, че липсва половината таван от козирката на входа откъм…

Повече...

Пропуснати ползи от ОП “Трънска гора”

При последния търг на ОП “Трънска гора” от 04.12.2023г., който може да се види на сайта на общината, се натъкваме на любопитни подробности от работата на общинското предприятие. Търг ОП “Трънска гора” 04.12.23 г. Търгът е за обект “Карачев камък – 2316” и е спечелен от фирма “Манчини” ЕООД с потвърдена начална цена от 88…

Повече...

Маркирането на дърветата за сеч в ОП “Трънска гора”

На последното за тази година заседание на Общински съвет-Трън опозицията на управляващата партия повдигна въпроса за маркирането на подлежащите на сеч дървета в Общинско предприятие “Трънска гора”. Стана ясно, че в Държавното горско стопанство тази дейност се извършва от служителите, а в общинското предприятие се извършва с избор на фирма чрез конкурс. Детайлите за проведените…

Повече...

Държавното горско стопанство на Трън събира оферти за доставка на оборудване

За доставка чрез закупуване на противопожарни материали за оборудване на противопожарни депа за нуждите на “Държавно горско стопанство-Трън” могат да бъдат заплатени до 3 300 лева без включен ДДС или 3 960 лева с ДДС. За доставката териториалното поделение на Югозападното държавно предприятие в Трън е обявило обществена поръчка. Тя има за цел да се…

Повече...

Община Трън обяви търг за доставка на ток

260 000 лева без включен ДДС или 312 000 лева с ДДС е прогнозната стойност за доставка на нетна електрическа енергия за нуждите на Община Трън и включване в стандартна балансираща група за срок от 12 месеца. За доставката на електрическа енергия общинската администрация е обявила обществена поръчка. Предметът на поръчката включва доставка на нетна…

Повече...

Държавното горско стопанство Трън търси доставчик на 10 SIM карти

Доставчик за предоставяне на мобилни услуги за пренос на данни чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт с национално покритие за нуждите на “Държавно горско стопанство-Трън” ще бъде избиран чрез обществена поръчка, обявена от териториалното поделение. Доставчикът ще трябва да осигури 10 броя SIM карти и услуги по пренос на данни и достъп до…

Повече...

Обществена поръчка за проектиране и строителство на аварийно съоръжение

За ремонт на аварийно съоръжение по второкласен път 63 в отсечката Трън – Стрезимировци тече обществена поръчка в централната администрация на Агенция “Пътна инфраструктура”, предава репортер на Zapadno.com. Обществената поръчка е за избор на изпълнител за проектиране и строителство на аварийното съоръжение, което е в района на 56-ти километър по второкласния път. Това съоръжение се…

Повече...
Превод »