Трън > ЕОП

Община Трън обявява обществени поръчки

В регистъра на обществените поръчки откриваме информация за няколко нови такива, обявени от Община Трън. „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и СМР за обект „Основен ремонт на тенис корт в имот 73273.550.1142 по одобрена кадастрална карта на гр.Трън ул. „Александър Стамболийски” 25“ със срок за подаване на документи до 23.59 ч. на 09.05.2024 г. Има…

Повече...

Предстои реконструкция на водопроводната мрежа в Трън

На 17 април 2024 г. изтича крайният срок за подаване на заявления за участие в търга за избор на изпълнител по две позиции на обществената поръчка за инженеринг за ремонт и реконструкция на части от водопроводната мрежа в Трън с прогнозна стойност над 320 хиляди лева.. Обособена позиция № 1: Реконструкция и рехабилитация на водопровод и…

Повече...
Превод »