Трън >

Из историята на Трън: Вестник “Преглед”

На 1 ноември 1899 година излиза първият брой на вестник „Преглед” с редактор-издател доктор Иван Златаров – бивш окръжен управител. Отпечатан е в печатниците на Захари М. Пеев, Тодор Л. Клисаров, Тодор М. Ахтаров и други, но всичките в Трън. Вестник „Преглед” излиза три пъти в месеца на 1-во, 10-то и 20-то число. В Държавен…

Повече...

Из историята на Трън: Вестник “Ерма”

Началото на периодичния печат в Трънския край е поставено преди повече от 120 години. В Държавен архив-Перник се съхраняват ксерокопия от вестиците „Ерма”, 11 броя (1895 година), „Руй” (1898-1899 година), 18 броя от „Преглед” (1899-1900 година); „Знеполе” (1901 година) и „Младина” (1901 година). Всички са печатани в Трън. Интересно е, че има няколко печатници: „Д. К. Карадимчов”, „Захарий М….

Повече...

Из историята на Трън: Вестник “Руй”

Първият брой на вестник „Руй” излиза на 5 януари 1898 година в Трън, с издател и отговорен редактор Петръ Недин. В следващите броеве за редактор е изписано името на Петръ П. В. Слишовский и не се знае дали става въпрос за едно и също лице. Вестникът се печата в Трън, в печатницата на Д. К….

Повече...
Превод »