Трън >

Нови работни места в ОП “Трънска гора”

Общинският съветник Борис Ангелов е внесъл докладна записка до Общински съвет Трън относно обявяване на свободни работни места за служители, които да маркират подлежащата на сеч стояща дървесина към общинско предприятие „Трънска гора“. Прилагаме текста на докладната. Уважаеми  общински съветници,  Последните години маркирането на подлежащата на сеч стояща дървесина се извършва с избор на фирма…

Повече...
Превод »