Трън > Икономика > Финанси > Предложения за данък смет 2024 г.

Предложения за данък смет 2024 г.

На основание чл. 66 от АПК и чл. 26 от ЗНА Община Трън уведомява всички заинтересовани лица, че Кметът на община Трън е внесъл в Общински съвет Трън предложение за определяне размера на такса битови отпадъци за 2024 г. както следва:

  • за жилищни и вилни имоти – 5‰ върху данъчната оценка на имота;
  • за нежилищни имоти, собственост на физически, юридически лица и еднолични търговци – 5‰ върху отчетната стойност за фирмите и върху данъчната оценка за физическите лица;
  • за СУ „Гео Милев“, ДГ „Ален мак“ и НЧ „Гюрга Пинджурова-1895“ – 2,5‰ върху данъчната оценка на имота;

Предложението се внася за обществено обсъждане, което ще приключи на 19 декември 2023 г. с открито заседание в заседателната зала на общината от 10 ч. Предложения и мнения могат да се депозират предварително и в писмен вид в деловодството на общината.

Документите, включително докладната и съответната план-сметка, могат да бъдат изтеглени от сайта на общината.

__________________________________

Съзнаваме, че тематиката е изключително сложна и противоречива, тъй като ЗМДТ дава свобода на общините сами да определят методиката, критериите и размера на таксата за битови отпадъци, за разлика от данъка върху недвижимите имоти.

Съгласно Закона за местните данъци и такси всяка година общините в България определят самостоятелно размера на данък сгради в диапазона между 0,1 до 4,5 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот и такса смет, съгласно одобрен план-сметка, разписващ разходите за тази дейност.

За 2023 г. данък сгради в гр. София например е определен на 1,875 промила върху данъчната оценка на недвижимия имот. А такса смет за жилищни имоти е 1,6 промила от данъчната оценка.

За 2023 г. данък сгради в гр. Варна е определен на 2 промила върху данъчната оценка на недвижимия имот. Такса смет за жилищни имоти е 0,98 промила от данъчната оценка.

Справедливият принцип обаче отчита споделената отговорност на всички собственици на имоти за чистотата около тях, но също така и максимата “който произвежда повече боклук, да плаща повече”. При това не е задължително лицето, генериращо боклук, да е собственик на имота, откъдето се изнася отпадъкът. В този смисъл реалните приходи от събрания данък смет не покриват и половината от разходите за неговото извозване и утилизиране. Разликата от над 300 000 лв се покрива от други пера на общинския бюджет и следователно засяга обществения интерес на големи групи хора, тъй като компенсацията е за сметка на социалните дейности, образованието, културата и спорта.

В Докладната записка на кмета правилно е посочено, че различните физически и юридически субекти имат различни потребителски нужди и съответно генерират различно количество отпадък, откъдето се стига до извода, че при невъзможността да се регламентират тези нужди трябва да се използва единствената обективна база за определяне на таксата, т.е. данъчната оценка на имота. При това се забравя, че недвижимият имот не е субект и не произвежда сам по себе си отпадък.

Възможен изход от създаденото трудно положение е приемането на комбиниран подход при определянето на таксата за битови отпадъци, а именно, тя да се формира на базата на два обективни критерия:

  1. Процент от данъчната оценка, който да не е по-висок от сумата, определена за данък сгради или земя;
  2. Според броя на лицата, регистрирани в дадения недвижим имот.

На практика това означава, че таксата за битови отпадъци трябва да бъде поне два пъти по-висока.

А какво мислите Вие?

Като част от публичното обсъждане споделете мнението си тук, в коментарите под статията.

Рубрика:
Споделете
0 0 гласа
Рейтинг на статията
Абонирай се
Извести ме за
guest
2 Коментари
Забележки по текста
Виж всички коментари
Цветана Маркова
6 месеца минаха

Според чл. 24 (1) т.4 от ЗМДТ Читалищата са освободени от данък. Има ли законно основание да ни бъде начислен този данък смет?

Превод »