Трън > Общество > Народовластие > Последно заседание на Общински съвет Трън за 2023 г.

Последно заседание на Общински съвет Трън за 2023 г.

Председателят на Общински съвет гр. Трън свиква редовно заседание на 29.12.2023 г. (петък) от 14:00 ч. в заседателната зала на Община Трън при следния дневен ред:

 1. Одобряване на План-сметка за необходимите разходи за битови отпадъци през 2024 год. в Община Трън и определяне на размера на таксата за битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на физически и юридически лица за 2024 година.
  Внася: Цв. Цветкова – кмет на община Трън
 2. Извършване на вътрешно компенсирани промени по бюджета на Община Трън за 2023 г.
  Внася: Цв. Цветкова – кмет на община Трън
 3. Одобряване на партньорство на община Трън с АСП по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.006, по ПРЧР, фокусирана върху продължаване и развитие на приемната грижа.
  Внася: Цв. Цветкова – кмет на община Трън
 4. Изменение в решение №94/03.08.2023 г. за предоставени земеделски земи във връзка с решения на Общинска служба по земеделие гр. Трън за признато право на
  собственост на н-ци на Манолко Митов Дойчев.
  Внася: Цв. Цветкова – кмет на община Трън
 5. Изменение в решение №135/24.11.2022 г. във връзка с предоставени земеделски земи с решения на Общинска служба по земеделие гр.Трън за признато право на собственост на н-ци на Никола Иванов Радойчев.
  Внася: Цв. Цветкова – кмет на община Трън
 6. Питания.

Въпросните докладни ще се обсъждат предишния ден, четвъртък, от 14:30 на съвместно заседание на три общински комисии, къдего ще се постави и въпросът за демографската ситуация в Трън и Трънско.

Напомняме, че заседанията на Общинския съвет и постоянните комисии са открити – всеки гражданин може да присъства и да изрази мнение, както и да зададе въпроси.

С докладните можете да се запознаете на сайта на Община Трън.

Рубрика:
Източник:
Споделете
0 0 гласа
Рейтинг на статията
Абонирай се
Извести ме за
guest
0 Коментари
Забележки по текста
Виж всички коментари
Превод »