Трън > Природа > Екология > За Трън няма отоплителни уреди по ОП “Околна среда 2014-2020”

За Трън няма отоплителни уреди по ОП “Околна среда 2014-2020”

Над 3800 домакинства в община Видин замениха своите отоплителни устройства на дърва и въглища с нови екологични отоплителни уреди. Дейностите са финансирани по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

Екологичните ползи от проекта са свързани с подобряване качеството на атмосферния въздух в община Видин чрез намаляване на емисиите на фини прахови частици от битовото отопление, което е един от основните източници на замърсяване. Изпълнението на дейностите има и социално-икономически ползи –  подобрено здраве, по-добро качество на живот на населението на общината и повишена обществена осведоменост по темите за опазване чистотата на въздуха.

Проектът се реализира на два етапа. През първия етап фокусът е върху действия за подготовката на инвестициите. През втория етап общината реализира същинските инвестиционни дейности за демонтаж на използваните отоплителни устройства и за доставка и монтаж на новите отоплителни системи. Подадени са над 6380 заявления от домакинства, желаещи да подменят старите си уреди с нови екологични устройства, използващи за отопление пелети и електрическа енергия.

Проект „Подобряване на качеството на атмосферния въздух в Община Видин“ е финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, като общата му стойност е 15,8 млн. лв., от които европейско съфинансиране – 13.4 млн. лв. и национално съфинансиране – близо 2.4 млн. лв.

Няма как да не се запитаме защо не се изпълнава подобен проект и в община Трън. През 2017 година 93% процента от трънчани казаха “не” на минната индустрия и с това дадоха линия за развитие на общината в посока селски, планински, велосипеден и религиозен туризъм. Както и всякакъв друг вид дейност, опазваща околната среда и щадяща чистата трънска природа. Подмяната на отоплителните уреди с екологични такива би подобрила значително чистотата на въздуха на територията на общината и най-вече в общинския център. Масовото битово отопление в града се осъществява с печки на дърва, които са основен източник на замърсяване за Трън и селата и често в дните с ниско атмосферно налягане през зимата мирисът на дим е осезаем.

Към момента по Оперативна програма “Околна среда 2014-2020” на територията на община Трън се изпълнява проект “Техническа рекултивация и биологична рекултивация на общинско депо за ТБО в землището на гр. Трън, м. “Мечи дол” ПИ73273.80.46″.

Редакционният екип на Вестник Трън изразява надеждата, че общинската управа няма да пропусне друга подобна възможност за подобряване качеството на въздуха и респективно – качеството на живот на територията на община Трън.

Източник:
Споделете
0 0 гласа
Рейтинг на статията
Абонирай се
Извести ме за
guest
0 Коментари
Забележки по текста
Виж всички коментари
Превод »