Трън > Природа > Екология > Маркирането на дърветата за сеч в ОП “Трънска гора”

Маркирането на дърветата за сеч в ОП “Трънска гора”

На последното за тази година заседание на Общински съвет-Трън опозицията на управляващата партия повдигна въпроса за маркирането на подлежащите на сеч дървета в Общинско предприятие “Трънска гора”.

Стана ясно, че в Държавното горско стопанство тази дейност се извършва от служителите, а в общинското предприятие се извършва с избор на фирма чрез конкурс.

Детайлите

за проведените конкурси могат да се видят на сайта на Община Трън:

Конкурсите се печелят от фирма “ВАЛДЕСА БОГАРИКА” ЕООД от гр. Кюстендил, съобразно заложения критерий “най-ниска цена”. За конкурса 2022/2023г. липсва качен протокол, а в този относно конкурса за 2023/2024 г. четем следното: “До крайния срок за представяне на офертите… в деловодството на Община Трън е постъпила една оферта.” Тоест, имаме фирма, която

Няма конкуренция

и която може да поиска каквато цена реши в крайна сметка и тази цена ще бъде одобрена.

В заповедта на Кмета за обявяване на победителя в конкурса за 2023/2024 г. четем:
“Определям за изпълнител… “ВАЛДЕСА БОГАРИКА” ЕООД… с предложена цена 168 550.00 лв.”

От това става ясно, че трънчани дават 168 550.00 лв. БЕЗ ДДС, т.е. 202 000 лв. с ДДС на фирма от Кюстендил за дейност, която могат да извършат и сами, да видим на каква цена:

Мнението на експерта

По думите на директора на ОП “Трънска гора” – инж. Даниела Петкова, са достатъчни четирима техници. Ако се пресметнат общите разходи за четирима техници при чиста (нетна) месечна заплата от 1200 лв., която нетна заплата отговаря на 1546.43 лв брутна заплата. Към брутната заплата ще трябва да се прибавят и 303.41 лв., които допълнително ще заплати работодателят (т.е. ОП “Трънска гора”), това прави общо 1 849,84 лв. разходи за заплатата на един техник за един месец.

Според твърдението на инж. Петкова, четирима техника са достатъчни за тази работа, следователно за една календарна година разходите за техните заплати ще възлизат на сумата от 88792.32 лв.

Съпоставено със сумата от 202 260.00 лв., която ОП “Трънска гора” дава на кюстендилци, става ясна голямата разлика.

Алтернативното бъдеще

Ако четирима трънчани бъдат наети в ОП “Трънска гора”, то:

  • Ще се отворят нови четири работни места и ще се осигурят доходи на четири семейства. Единодушното мнение на всички общински съветници и Кмета е, че най-големият проблем на Трън е демографията. Отварянето на нови работни места е ключово действие за справянето с налегналата ни демографска криза.
  • Бюджетът на община Трън ще спечели за една година допълнителни 113 467.68 лв.
  • Парите от тези четири заплати ще се влеят в местната икономика, т.е. няма да бъдат изнасяни към друга община, както е в случая.

На фона на бюджета на община Трън за година, който възлиза на 2 000 000 лв., това са

5.7% икономии

Тези 113 467 лв. могат да бъдат вложени в изработването на проекти за това, което община Трън иска да развие (пътища, ВиК, и т.н.). Реализацията на тези готови проекти ще става със средства по програми или целеви средства от държавния бюджет, което означава, че тези 113 467 лв. ще привлекат още допълнителни средства в община Трън.

Какво следва

Тази тема ще се обсъжда на следващото заседание на комисиите в Общината. Трънчани като граждани могат да присъстват на съвета и в заседанията на комисиите и да изразят мнение в защита на тази идея, която ще отвори нови работни места и ще освободи 113 467 лв. в бюджета на общината.

Екипът на Вестник Трън изразява увереност, че Общинският Съвет ще вземе правилното решение в полза на града, а евентуалният подбор на кандидати за тези четири позиции ще бъде обективен – според квалификацията и производствения им опит, а не по роднинска или приятелска линия!

Източник:
Споделете
5 2 гласа
Рейтинг на статията
Абонирай се
Извести ме за
guest
2 Коментари
Забележки по текста
Виж всички коментари
AMG
AMG
5 месеца минаха

От статията става ясно, че тук има нечиста сделка. Само една фирма е одобрявана и печели. А за Трънчани глад. Тази кметица е ад за Трън.

Рангел Гюров
Рангел Гюров
5 месеца минаха

A парите където се връщат под масата,сега на някои ще им секнат хранилката.!

А кога ще поставите въпроса с използването на служебни коли за частни цели, включително и в ОП Трънска гора

Превод »