Трън > Икономика > Финанси > Данъкоплатците могат да ползват данъчни облекчения

Данъкоплатците могат да ползват данъчни облекчения

Над 2 000 души подадоха данъчни декларации през първия ден от данъчната кампания 2024 година, която традиционно стартира на 10 януари. През последните 24 часа близо 1 500 данъкоплатци са избрали портала за електронни услуги, за да декларират доходите си и да заявят ползването на различни данъчни облекчения. Гражданите, които желаят да намалят общата си годишна данъчна основа за 2023 година, попълват Приложение № 10 от формуляра по член 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Лицата, извършващи дейност като търговци, едноличните търговци и земеделските стопани, избрали този ред на облагане, подават декларациите си от 1 март до 1 юли, тъй като тази година 30 юни е неработен ден, съобщиха от Национална агенция за приходите.

И през тази година лицата, получили облагаеми доходи през 2023 година, ще имат възможността да намалят данъчната си основа с предвидените в закона данъчни облекчения. Ако, след ползването им се формират суми за възстановяване, те се изплащат в срок от 1 месец след подаването на декларацията. Едно от най-важните условия за ползване на данъчните облекчения е лицата да нямат публични задължения, подлежащи на принудително изпълнение. От Национална агенция за приходите съветват  преди да заявят ползването на данъчно облекчение да проверят с персонален идентификационен код данъчно-осигурителната си сметка онлайн за задължения, за да избегнат неудобства.

От приходната агенция очакват отново завишен интерес към данъчното облекчение за деца и за деца с увреждания, поради запазване на размера на сумите, които се приспадат от годишните данъчни основи за 2023 година. В зависимост от облагаемите доходи на родителите за миналата година, те ще получат съответно до 600 лева за едно дете, до 1200 лева за две и до 1 800 лева за три и повече деца. За отглеждане на едно дете с увреждания сумата за получаване е до 1 200 лева.

Гражданите могат да се възползват и от данъчното облекчение за ремонт и/или подобрения на собствено жилище за направените през 2023 година плащания за труд в общ размер до 2 000 лева. За да получат до 200 лева данъчна отстъпка, е необходимо собствениците да разполагат с документи, удостоверяващи плащането за труд.

Младите семейства пък могат да намалят годишната си данъчна основа с лихвите, заплатени по първите 100 000 лева от главницата по ипотечен кредит за закупуване на жилище. За да ползват това данъчно облекчение, те трябва да са съпрузи, поне единият от тях да не е навършил 35 години към датата на сключване на договора за ипотека и жилището да е единствено за семейството.

Друго облекчение, от което могат да се възползват данъкоплатците, е за намалена работоспособност. То е за лица с 50 и над 50 на сто инвалидност и им дава възможност да намалят данъчната си основа със 7 920 лева.

С направените през годината лични вноски за допълнително доброволно осигуряване в общ размер до 10 на сто може да се намали сумата от годишните данъчни основи. Тази сума може да бъде намалена в общ размер до 10 на сто и за лични вноски за доброволно здравно осигуряване и премии/вноски по договори за застраховки „Живот“.

Данъкоплатците, които през годината закупуват осигурителен стаж при пенсиониране също могат да намалят данъчната основа с размера на направените вноски.

Лицата, които през 2023 година са правили различни дарения, като например на Национална здравноосигурителна каса – за дейности във връзка с лечението на деца, финансирани с трансфери от бюджета на Министерството на здравеопазването и/или Център за асистирана репродукция, дарения за култура или в полза на болници, социални домове, БЧК и така нататък, имат възможност да намалят данъчната си основа с общо до 65 % след като приложат към годишната данъчна декларация копия на документи, удостоверяващи статута на лицето, което получава дарението, и че то е получено.

Снимка: Zapadno.com – архив

Пълен текст: Прочетете
Автор: Редактор

Рубрика:
Източник:
Споделете
0 0 гласа
Рейтинг на статията
Абонирай се
Извести ме за
guest
0 Коментари
Забележки по текста
Виж всички коментари
Превод »