Трън > Народ > Раждаемост и демографско заместване най-ниски в Пернишко

Раждаемост и демографско заместване най-ниски в Пернишко

По четири показателя област Перник е на едно от последните места от всички региони в страната. Това показва отчет за 2022 година за изпълнение на Актуализираната национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012 – 2030 година).

Отчетът е изготвен от Министерство на труда и социалната политика, а източник на данните е Националният статистически институт. Документът беше приет от правителството на заседание, провело се на 7 февруари. В отчета са включени различни данни, които показват демографската ситуация в България през 2022 година.

През 2022 година броят на живородените момчета е бил 28 923 или с 1 250 по-голям от този на живородените момичета (27 673), или на 1 000 живородени момчета се падат 957 момичета. В градовете и селата живородени са съответно 41 986 и 14 610 деца, а коефициентът на раждаемост е 8,8 промила в градовете и 8,5 промила в селата. В регионален аспект най-висока е раждаемостта в областите Сливен – 12,2 промила, София (столица) – 10,0 промила и Пловдив – 9,7 промила. В двадесет области раждаемостта е по-ниска от средната за страната, като най-ниски стойности се наблюдават в областите Смолян – 5,1 промила, Видин – 6,8 промила и Перник – 6,9 промила. Коефициентът на раждаемост показва брой живородени деца на 1 000 души от средногодишния брой на населението през годината.

През 2022 година средната възраст при сключване на първи брак за мъжете и жените е съответно 33,0 и 30,1 години. Спрямо предходната година средната възраст се увеличава с 0,2 години за мъжете и 0,3 за жените. За 84,7 % от жените и 84,3 % от мъжете, сключения граждански брак през 2022 година е бил първи. Областите с най-много бракове на 1 000 души от населението са Разград – 5,4 промила, и Силистра  – 5,0 промила, а най-нисък е коефициентът на брачност в област Перник и Враца – по 2,6 промила.

През 2022 година в страната са починали 274 деца на възраст до една година, а коефициентът на детска смъртносте 4,8 промила. За сравнение, през 2001 година коефициентът на детска смъртност е бил 14,4 промила, а през 2021 година – 5,6 промила. В регионален аспект през 2022 година в общо десет области коефициентът на детска смъртност е по-нисък от средния за страната, като най-нисък е в областите Кърджали – 0,9 промила, Перник – 1,3 промила, и София – 1,5 промила. Коефициентът на детска смъртност отчита брой умрели деца на възраст под 1 година на 1 000 живородени.

Възпроизводството на трудоспособното население се характеризира чрез коефициента на демографско заместване, който показва съотношението между броя на влизащите в трудоспособна възраст (15 – 19 години) и броя на излизащите от трудоспособна възраст (60 – 64 години). Към 31 декември 2022 година коефициентът на демографско заместване е 66. За сравнение, през 2001 година 100 лица, излизащи от трудоспособна възраст, са били замествани от 124 млади хора. Най-благоприятна е стойността на показателя в областите Сливен – 87, София (столица) – 80, и Варна – 77 лица. Най-нисък е този показател в областите Смолян – 42, Кърджали – 47 и Силистра и Перник, където 100 лица, излизащи от трудоспособна възраст, се заместват от 54 лица, влизащи в трудоспособна възраст.

Пълен текст: Прочетете
Автор: Редактор

Рубрика:
Източник:
Споделете
0 0 гласа
Рейтинг на статията
Абонирай се
Извести ме за
guest
0 Коментари
Забележки по текста
Виж всички коментари
Превод »