Трън > Общество > Народовластие > Покана за заседание на Общински съвет на 25.04.24г.

Покана за заседание на Общински съвет на 25.04.24г.

Председателят на Общински съвет гр.Трън свиква редовно заседание на 25.04.2024г. /четвъртък/ от 14:00 ч. в заседателната  зала на  Община Трън. Сред обсъжданите точки ще бъдат:

Приемане на решение за изменение  и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, приета с Решение №5/31.01.2019г, изм. с Решение № 35/15.04.2021г и Решение № 34/30.03.2023г на Общински съвет Трън.

Приемане на отчет за изпълнение на дейността на НЧ “Гюрга Пинджурова 1895“ – гр.Трън  по приетата програма за 2023 г.

Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Трън за 2024 год.

Определяне на горски територии, собственост на Община Трън, за предоставяне ползването на дървесината от тях чрез продажба на стояща дървесина на корен .                                                      

Обявяване на позиции за маркиране на подлежащата на сеч стояща дървесина към общинско предприятие „Трънска гора“, както и други, с които можете да се запознаете на сайта на Общината.                                              

  Във връзка с предстоящия съвет на 23.04.2024г (вторник) от 14:30 часа ще има заседание на следните постоянни комисии:

  1. Комисия по бюджет, финанси, икономика, инвестиционна политика, нормативна уредба и електронно управление;
  2. Комисия по устройство на територията, пътна и селищна мрежа, транспорт, благоустрояване, комунални дейности, обществен ред и бедствия и аварии;
  3. Комисия по образование, култура, културно-историческо наследство, децата, младежта, спорта и туризма;
  4. Комисия по околна среда, общински гори и земи.

Можете да присъствате на заседанията на Общинския съвет и на комисиите и да изразите своето мнение. Бъдете активни!

Вестник Трън ще излъчва на живо заседанията през страницата ни във Фейсбук.

Рубрика:
Източник:
Споделете
0 0 гласа
Рейтинг на статията
Абонирай се
Извести ме за
guest
0 Коментари
Забележки по текста
Виж всички коментари
Превод »