Трън > Материали > Документи
Ремонт на пътища

Над 10 милиона лв са одобрените бюджетни средства за ремонт, изграждане и проектиране на пътища в Трънско

На заседанието си от 7 февруари Общинскит съвет на Трън одобри поименни списъци за капиталови ремонти, рехабилитация, реконструкция и инвестиционни проекти в пътната мрежа на Трън и Трънско. За рехабилитация и реконструкция на общински път Реяновци – Бохова са заделени 1 милион и 680 хиляди и 600 лева. За близо 4-километрова отсечка от общинския път…

Повече...
Вестник Трън

Из историята на трънския печат: Манифест на Вестник Трън

В брой 10 от 1902 г. на в-к “Трън” е публикуван своеобразен манифест за състоянието на нацията под надслов “Да изпълним дълга си”. За мото са използвани думите от “Божествена комедия”: Fai il tuo dovere et lascia dir la gente – Изпълни дълга си и нека хортуват хората. Вариант на същата фраза използва и Маркс…

Повече...

Из историята на трънския печат: “Ерма”, “Руй” и “Преглед”

Началото на периодичния печат в Трън е положено от Д. К. Карадимчев (изписван във всички издавани от него вестници като Карадимчов). На 2-ри януари 1895 г. в собствената му печатница излиза първият брой на в. “Ерма” – малък политически ежеседмичник, издаван и редактиран от Цвятко К. Радков. Предлагал е критически статии и сведения за политически…

Повече...

Из историята на Трън: Обществен транспорт

През 30-те години на миналия век събирателно дружество “Ерма” полага максимални усилия да организира редовен автомобилен превоз по линията София-Перник-Трън-Стрезимировци-Краище и обратно. За тази цел са закупени модерни за времето си автобуси, които два пъти на ден обхождат селищата, разположени по маршрута, като по този начин подпомагат стопанското и културно “повдигане” на Трънската покрайнина. Снимка:…

Повече...

Видео: Заседание на Общински съвет Трън от 14.12.23 г.

Вчера на сайта на Община Трън бе качен протоколът от последното заседание на Общинския съвет на 14.12.23 г. От него става ясно, че има промяна в състава на половината от постоянните комисии. С шест гласа “за” и пет “въздържали се” е приет Отчетът по изпълнение на бюджета и сметките за средства от ЕС на Община…

Повече...

Районен съд – Трън: Достъп до обществена информация

Заявленията за предоставяне на достъп до обществена информация се подават на Регистратурата на съда от 8.30 до 17.00 часа, на електронния адрес на Районен съд – Трън: tran-rs@justice.bg; rstran@abv.bg или чрез писмено заявление или  устно запитване  на регистратурата на съда. Телефон за допълнителна информация: 0777/98671 – Административен секретар.Условия и ред за предоставяне на достъп до…

Повече...

Из историята на Трън: Вестник “Преглед”

На 1 ноември 1899 година излиза първият брой на вестник „Преглед” с редактор-издател доктор Иван Златаров – бивш окръжен управител. Отпечатан е в печатниците на Захари М. Пеев, Тодор Л. Клисаров, Тодор М. Ахтаров и други, но всичките в Трън. Вестник „Преглед” излиза три пъти в месеца на 1-во, 10-то и 20-то число. В Държавен…

Повече...

Из историята на Трън: Вестник “Ерма”

Началото на периодичния печат в Трънския край е поставено преди повече от 120 години. В Държавен архив-Перник се съхраняват ксерокопия от вестиците „Ерма”, 11 броя (1895 година), „Руй” (1898-1899 година), 18 броя от „Преглед” (1899-1900 година); „Знеполе” (1901 година) и „Младина” (1901 година). Всички са печатани в Трън. Интересно е, че има няколко печатници: „Д. К. Карадимчов”, „Захарий М….

Повече...

Видео: Заседание на Общински съвет Трън за заплатите от 17-ти ноември 2023 г.

Здравейте, трънчани! Наши читатели изразиха желание да бъдат информирани за заседанията на общинския съвет в Трън. Предоставяме ви протокола от заседанието на 17.11.23 г. Накратко:– В дневния ред няма точки поставени от общинските съветници и от гражданите.– Относно комисията за приемане на правилника, се отхвърля предложението от Ташко Минков да бъде 3/3, приема се да бъде…

Повече...

Редакционна политика

Интернет порталът “Трън” е политически и корпоративно необвързана медия, която предоставя форум за изява на всички жители на Трън и Трънско, както и на българи или чужденци с корени в региона, които имат какво да споделят за природата, историята, културата, икономиката и хората, населяващи този прекрасен кът на нашата Родина. Единственото изискване е материалите да…

Повече...
Превод »