Трън > Природа > Екология > Сдружение България за Трънско алармира!

Сдружение България за Трънско алармира!

Сдружение България за Трънско” е организация с нестопанска цел, чиито основен приоритет е “За чисто Трънско”. В публикация на фейсбук страницата си те сигнализират за Проект на заповед за защитена зона BG0000313 “Руй”, публикуван от МОСВ, в който НЕ фигурира забрана за търсене, проучване и добив на полезни метали.

Припомняме ви, че през 2017 г., на специално организиран за целта референдум, 94% от трънчани казаха “ДА” на въпроса “ПРОТИВ ЛИ СТЕ ОБЩИНА ТРЪН, ЧРЕЗ ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ДА ОДОБРЯВА УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ, ОПРЕДЕЛЯЩИ ТЕРИТОРИИ ЗА ДОБИВ И ПРЕРАБОТКА НА МЕТАЛНИ ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ?”

Прилагаме пълния текст на “Сдружение България за Трънско”:

“В самото начало на Новата година ще ви запознаем с една тревожна новина…

На 24.11.2023 г. МОСВ е публикувало Проект на заповед за защитена зона BG0000313 “Руй” по реда на Закона за биологичното разнообразие. В този проект очквано НЕ фигурира никаква забрана за търсене, проучване и добив на метални полезни изкопаеми! Проект на заповедта.

Главният смисъл на тази заповед, след като влезе в сила, е, че в нея са изброени всички дейности и действия, които е забранено да бъдат извършвани на територията на защитената зона. Според регламента за Натура 2000 зоните забраните се въвеждат с цел опазване на зоната, местообитанията и биоразнообразието в нея.

Шокиращият, но същевеременно и очакван от нас факт е, че в списъка със забраните няма и дума за добив на метални полезни изкопаеми, но пък за сметка на това фигурира пълна забрана за добив на инертни материали, въпреки че очакваните отрицателни ефекти върху биоразнобразието и местообитанията от добив на метални полезни изкопаеми са сходни с тези от добива на инертни материали, но в някои аспекти са в пъти по-сериозни.

Сдружение “България за Трънско” написа и изпрати до МОСВ аргументирано становище, в което настояваме към точка 8 от Проекта на заповед за защитена зона BG0000313 “Руй” по реда на Закона за биологичното разнообразие, публикуван на 24.11.2023 г., да се включи забрана за търсене, проучване и добив на метални полезни изкопаеми от всякакъв вид.

Заедно с проекта на заповед за защитена зона “Руй” са публикувани проекти на заповеди за още 6 други Натура зони на територията на България, в повечето от които има или е имало в миналото заявени интереси за експлоатация от компанни, добиващи метали. В тях, както се досещате, също липсва каквато и да било забрана за подобен добив.

Всичко това според нас е крайно обезпокоително и е индикатор за влияние на силни лобистки интереси във високите етажи на властта, които силно застрашават българската природа и опазването на ценното й биоразнообразие, като се неглижират основни научни и законови принципи от страна на отговорните иснтитуции!

За да илюстрираме сериозността на проблема, добавяме тук и три карти на България с маркирани териториите, в които има заявени намерения за проучване и добив на метални полезни изкопаеми, илюстриращи огромните площи от страната ни, които биха се превърнали в мини, ако тези намерения се осъществят. (Картите са изработени по официални данни, обнародвани в Държавен вестник и публиувани в сайта на МЕ)

Рубрика:
Източник:
Споделете
0 0 гласа
Рейтинг на статията
Абонирай се
Извести ме за
guest
0 Коментари
Забележки по текста
Виж всички коментари
Превод »