Трън > Общество > Продължава развитието на приемната грижа в общината

Продължава развитието на приемната грижа в общината

На последния за 2023 г. общински съвет в община Трън бе гласувано предложение на кмета за “Одобряване на партньорство на община Трън с АСП по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.006, по Програма “Развитие на човешките ресурси, фокусирана върху продължаване и развитие на приемната грижа.”

Дейностите по приемна грижа се предоставят от доставчик – общините чрез областни екипи по приемна грижа, разположени в областните центрове. На територията на четири общини в област Перник се изпълнява проект “Приеми ме – 2015”, който се финансира от Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” и цели да осигури семейна среда за деца в неравностойно положение, деца в риск, жертви на насилие или трафик, както и на такива, чиито биологични родители са в затруднено положение, като осигури заместваща семейна среда за правилното развитие на децата.

Какво е приемна грижа?

Приемната грижа означава да се грижиш за деца в твоя собствен дом, защото техните родители не са в състояние да полагат грижи за тях.

Видове приемна грижа

Доброволна приемна грижа:

При доброволната приемна грижа се сключва договор с утвърденото приемно семейство, преминало базово обучение. За децата се предоставят финансови средства в процеса на отглеждане. Отпуска се и еднократна помощ (при необходимост).

Професионална приемна грижа:

При професионалната приемна грижа се сключва договор между единия родител от приемното семейство и доставчика на социалната услуга „приемна грижа”. Професионалното приемно семейство трябва да е преминало базово обучение и допълнителна квалификация, необходима за възпитание и отглеждане на деца. Професионалният приеман родител получава месечно възнаграждение и месечни парични средства, както и еднократна помощ (при необходимост) за нуждите на настаненото дете.

Видът на настаняването се определя в зависимост от потребностите на детето, целта на неговото настаняване и плана за действие на детето, изработен от дирекция „Социално подпомагане“.

Как можете да станете приемен родител?

Вие, като приемен родител, може да работите или да сте в пенсия, да сте женени или не, с или без Ваши собствени деца, да живеете на село или в града, във Ваше собствено жилище или под наем. Това, което е необходимо, е да имате достатъчно място вкъщи за детето и достатъчно време, за да му осигурите вниманието, от което се нуждае.

Процедура за кандидатстване за приемен родител

  • Кандидатите подават заявление до Дирекция „Социално подпомагане“, Общината или лицензиран доставчик на социалната услуга ”приемна грижа”.
  • Информация за лицензирани доставчици на социалната услуга “приемна грижа” може да получите от съответната Дирекция ‘’Социално подпомагане’’.
  • Оценяване на кандидатите за приемно семейство трае 4 месеца. През този период социален работник от Отдел ‘Закрила на детето’ при Дирекция ‘’Социално подпомагане’’ провежда срещи с кандидатите за приемно семейство; посещения в дома на кандидатите за оценяване на жилищните условия и безопасността на дома; осъществява се среща  с поне двама души, които могат да дадат писмена препоръка за кандидатите; участие на кандидатите в базово обучение;
  • Процесът на оценяване завършва със социален доклад от лицензирания доставчик, провел обучението на приемното семейство, и социален доклад от социалния работник, работещ и оценяващ кандидатите за приемно семейство.
  • Докладът и възраженията (ако има такива) се представят пред Комисията по приемна грижа, която взема решение за одобряване или отказ на кандидатите за приемно семейство.
  • Кандидатите за приемно семейство могат да се откажат писмено на всеки  етап  от  оценяването чрез заявление до директора на Дирекция „Социално подпомагане“.

Това, което четем по-горе, са механизмите, чрез които всеки желаещ може да стане приемен родител. На територията на община Трън има пет професионални приемни семейства по данни от 2019 г., в които са настанени шест деца. Тези семейства са включени в проекта “Приеми ме – 2015”, чието продължаване с още една година гласува Общинският съвет посредством партньорството с Агенция за социално подпомагане.

Приемната грижа в България съществува като проектна форма и не е приоритет на държавно ниво, въпреки че според правилата за европейско финансиране иновативните услуги следва да се трансформират в държавно финансирана дейност. Професията приемен родител е непопулярна, макар че приемните семейства са доказано най-добрата алтернатива за отглеждане и възпитание на деца, които по някаква причина не могат да бъдат със своите собствени родители.

И докато чакаме държавата да поеме отговорност и да финансира отглеждането на децата в неравностойно положение, можем да се радваме, че изпълнението на проект “Приеми ме – 2015” продължава още една година.

Рубрика:
Източник:
Споделете
0 0 гласа
Рейтинг на статията
Абонирай се
Извести ме за
guest
0 Коментари
Забележки по текста
Виж всички коментари
Превод »