Трън > Общество > Закон и Право > Затвор до 8 години за онлайн кражба на самоличност

Затвор до 8 години за онлайн кражба на самоличност

Кражба на личност

Създава се нов престъпен състав на НК в главата за компютърни престъпления. Предлага се инкриминиране на кражбата на самоличност в онлайн среда (т.нар. impersonation – имперсониране) чрез създаването на нов чл. 319ж. В обосновката на предложението е записано, че подобни деяния разкриват голяма степен на обществена опасност, защото компрометират правата на личността в интернет пространството (право на име, чест, достойнство, изразяване, търсене и разпространяване на информация и пр.) и могат да доведат до сериозни имуществени или неимуществени вреди за засегнатите лица (фалшиви поръчки, теглене на кредити на чуждо име, тормоз, безпокойство, стрес и др.).

По този начин се въвежда в заблуждение и адресатът на съответна онлайн комуникация. Масовото използване на информационни и комуникационни технологии от населението е предпоставка злонамерени лица да прибягнат към подобни заблуждаващи дейности. В момента съществуват някои отделни състави, инкриминиращи разновидности на подобна престъпна деятелност, но те изискват или непременно причиняване на вреда (компютърната измама по чл. 212а от Наказателния кодекс), или специално задължение да се удостовери истината по изрична разпоредба на закон, указ или постановление на Министерския съвет (чл. 313, ал. 3 от Наказателния кодекс). Тези допълнителни предпоставки затрудняват реализирането на наказателна отговорност – напр. в случаи, в които не са причинени вреди или липса подобно специално задължение.

Заради изискването за използването на информационни технологии при извършване на деянието систематическото място на това престъпление е в глава девета „Компютърни престъпления“ от Наказателния кодекс.

Следва да се отбележи, че основание за носене на наказателна отговорност е налице единствено в хипотезата, в която деецът се представя за „друго лице“, т.е. реално съществуваща личност, която може да бъде живо или починало лице. Наказателната норма няма за цел да преследва представянето за несъществуващо лице (герой от литературата и изкуството, измислена личност и др. под.).

Представянето за друго лице (имперсонирането) трябва да е осъществено само в онлайн среда – посредством информационна система или компютърна мрежа, които понятия са съответно дефинирани в общата част на Наказателния кодекс.

Представянето за друго лице извън онлайн пространството (напр. в писмен документ) ще се преследва по съответните състави за измама, документни престъпления и т.н.

По силата на това предложение за изменение на НК и по смисъла на неграмотната му обосновка представянето в социалните мрежи или в коментарните медии за Тодор Живков, Александър Македонски, хан Аспарух или Ален Делон, например, ще се наказва с 3 години затвор и 5000 лв глоба. При рецидив срокът на наказанието се увеличава до 6 години, а при настъпили вреди – до 8 години.

Мотиви

Рубрика:
Споделете
0 0 гласа
Рейтинг на статията
Абонирай се
Извести ме за
guest
0 Коментари
Забележки по текста
Виж всички коментари
Превод »