Трън > Икономика > Финанси > Инвестиционният бюджет на ВиК асоциацията Перник за 2024 г. беше отхвърлен

Инвестиционният бюджет на ВиК асоциацията Перник за 2024 г. беше отхвърлен

Днес, 17.04.2024 г., в кабинета на областния управител на гр. Перник се проведе среща на ВиК Асоциацията.

Напомняме, че водите в България са държавна собственост и се управляват на ниво държава от ВиК Холдинг, който за по-добро управление е направил дъщерни дружества (ВиК асоциации по области). ВиК асоциациите вземат управленски решения – например колко и в какво да се инвестира, как да се развива ВиК секторът в областта и т.н. ВиК мрежата в Трън е общинска собственост и се оперира от ВиК Перник ООД, на който всички заплащаме използваната вода.

Г-жа Цветислава Цветкова е представителят на община Трън във ВиК асоциацията в област Перник. Борис Ангелов е представителят на община Трън в оператора ВиК Перник ООД. Община Трън притежава дялове от около 2% в пернишката ВиК асоциация.

На срещата на ВиК асоциацията трябваше да се приеме инвестиционна програма за 2024 г. като първа точка. Имаше и точка други. Г-жа Цветкова присъстваше като член на асоциацията, а Борис Ангелов присъстваше като гост.

Областният управител водеше събранието. Когато обяви точка 1, Борис Ангелов взе думата и изказа мнение, че цената на водата се увеличи и това се понесе тежко от населението в община Трън, тъй като сме икономически слаборазвита община. На сесиите на общинския съвет почти винаги обсъждаме развитието на ВиК, и общински съвет и кмет тази година са взели решение за инвестиране на стотици хиляди левове във ВиК мрежата на общината. На този фон асоциацията предлага инвестиция в община Трън в размер на няколко хиляди лева за 2024 г. Това е диспропорционално, заключи г-н Ангелов и предложи на членовете на асоциацията да преразгледат инвестиционната програма за 2024 г., като наистина се направят инвестиции в малките населени места.

След това представителите на общините изказаха решението си по тази точка. Кметът на Перник подкрепи изказването на Борис Ангелов и не подкрепи инвестиционния бюджет за 2024 г. Г-жа Цветкова се изказа против инвестиционната програма. Останалите малки общини учудващо подкрепиха инвестиционния бюджет за 2024 г., въпреки минималните инвестиции, предвидени в него. Кметът на Перник и г-жа Цветкова коментираха, че това е по-скоро авариен, а не инвестиционен бюджет.

С това инвестиционният бюджет на ВиК асоциацията за 2024 г. беше отхвърлен. И в 30-дневен срок трябва като общини да изготвим становища до МРРБ.

В заключение – въпреки че сме малка община с под 2% дял в асоциацията, когато общински съвет и кмет работят в синхрон и защитават интереса на община Трън, ние биваме чути и разбрани и получаваме шанс за справедливо развитие и инвестиции.

Автор: Борис Ангелов

Рубрика:
Споделете
0 0 гласа
Рейтинг на статията
Абонирай се
Извести ме за
guest
0 Коментари
Забележки по текста
Виж всички коментари
Превод »