Трън > Икономика > Заетост

Такси за ждрелото на р. Ерма и параклиса на св. Петка

На 15.03.2024 Община Трън проведе среща с Трънското Туристическо Дружество за развитието на туризма в региона. На нея се взеха решения за стимулиране и финансово обезпечаване на туристическата дейност. Според протокола от срещага са приети такси за следните туристически услуги:– 20 лв за 4 часа ползване на барбекютата в парка на ждрелото;– 5 лв за…

Повече...

Осемнадесет нови безработни в Трън

За големи съкращения в цеховете на “Колхида метал” АД съобщават трънчани. Фирмата, която се намира в Перник, проектира, произвежда и доставя горещо поцинковани метални конструкции и изделия, съгласно технически спецификации, чертежи и изисквания на клиента, както за страната, така и за страните от ЕС. “Колхида метал” АД са един от големите работодатели в Пернишка област и…

Повече...

Търси се еколог – старши експерт

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ТРЪН ОБЯВЯВА свободно работно място за длъжността „Старши експерт „Еколог“в дирекция „Устройство на територията, общинска собственост и инвестиционна политика“ І. Изисквания за заемане на длъжността :1. Минимални изисквания:    1.1. Образование – висше с образователно-квалификационна степен –  бакалавър, предпочитана област на висшето образование: „Природни науки, математика и информатика“    1.2. Професионален опит  –  1 година.2. Допълнителни…

Повече...

Център за обществена подкрепа “Дъга” търси психолог

Центърът за обществена подкрепа в град Трън е обявил вакантно място за психолог. Задължително е висше образование – бакалавър или магистър в специалност “Психология” и минимум две години трудов стаж по специалността. Като допълнителна квалификация кандидатът трябва да има умения за работа с компютър. За заемане на длъжността се изисква още комуникативност, аналитичност, обективност, наблюдателност,…

Повече...

Заетостта в област Перник намалява

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Перник към края на септември 2023 година намаляват спрямо края на юни 2023 година с 1,5 % и достигат 28,3 хиляди, съобщиха от отдел “Статистически изследвания-Перник”. В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите…

Повече...
Превод »